P
O
L
U
S
_
POLUS

Badania

 • Gabinet Optometryczny:

  • - dobór korekcji okularowej
  • - aplikacja soczewek kontaktowych
  • - kontrola stanu oka podczas noszenia soczewek kontaktowych
  • - badania przesiewowe - sprawdzenie ostrości widzenia oraz wstępna ocena rodzaju wady wzroku

  Urszula Polus - numer optometrysty NO 10106
  Grzegorz Polus - numer optometrysty NO 15107

  Badania przeprowadzają Optometryści - absolwenci Podyplomowego Studium Optometrii na wydziale Lekarskim II Akademii Medycznej w Poznaniu.

  Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki stosujemy opracowany standard badania optometrycznego oraz doboru miękkich soczewek kontaktowych opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych. Zapraszamy do działu "Optometria" (ponizej) aby dowiedzieć się więcej o standardzie badania optometrycznego.

 • Gabinet okulistyczny

  Specjalista chorób oczu Jerzy Kubala

  Przyjmuje:

  • poniedziałek-czwartek (godziny popołudniowe)

  10-686 Olsztyn, ul. Wańkowicza 5, gabinet nr 18
  rejestracja pod numerem 89 542 40 27

  • piątek

  KORTOWO Dom Studencki nr. 1
  (parter przychodni akademickiej)
  10-722 Olsztyn, ul. Kanafojskiego 3,
  rejestracja pod numerem 89 512 04 12

  Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu.
  Wizyty są odpłatne.

Optometria

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

 • Optometrysta:

  • dobiera korekcję okularową
  • przeprowadza badanie wzroku z uwzględnieniem widzenia obuocznego,
   przestrzennego i sprawności akomodacji
  • aplikuje soczewki kontaktowe a także kontroluje stan oczu w trakcie ich użytkowania
  • prowadzi lub nadzoruje rehabilitacje układu wzrokowego